БАС

Новости за Бизнис Академија Смилевски - БАС

Декември 2015 | Одбрани на специјалистички (master) трудови

Ве известуваме дека во месец Декември 2015 година ќе се одржат следниве јавни одбрани на мастер трудови:

 

1. Марко Вељановски - Дијагноза и планирање на обуките во партнерските организации на Бизнис академија Смилевски.“ - на 28.12.2015 со почеток во 12:00ч, во БАС во Битола. Ментор Проф. д-р Гордана Тасевска.

2. Огнен Темелковски - „Менаџирање на проекти за развој на туризмот во РМ“  - на 29.12.2015 година со почеток во 13:00ч во БАС во Битола. Ментор. Проф. д-р Тони Соклевски.

3. Марија Весова - „Модел на лидерство и виртуелна компанија“ - на 25.12.2015 година со почеток во 13.00 часот во БАС во Скопје. Ментор проф. д-р Таип Јакупи.