БАС

Новости за Бизнис Академија Смилевски - БАС

БЕСПЛАТНО УЧЕСТВО ЗА СТУДЕНТИ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Ispi emea

 

Студентите на БАС имаат единствена можност да учествуваат бесплатно на интернационалната конференција каде БАС е во улога на соорганизатор.

За условите и начинот на учество контактирајте со студентската служба на БАС, а повеќе информации за конференцијата може да добиете на http://www.ispi-emea.org/01-04-conference-fees-and-registration/

Предавачи и учесници во стручната панел дискусија:

ispiemea1ispiemea2ispiemea3