Остручи се и стани вработлив

Лесно до вработливост:
Брзо стекнување вештини и компетенции

Студирај дел од студиска програма и стекни се со европски кредити, стручни квалификации и професионални компетенции за полесно освојување на работна позиција за некој од стручните профили на БАС!

БАС нуди програмски модули како дел од студиските програми, за што издава соодветен сертификат со наслов на модулот и висината на стекнатите кредити од истиот. Сертификатот може понатаму да се трансферира во статус на студент на БАС доколку кандидатот одлучи да продолжи со студиите со слушање и полагање на останатите предмети од студиската програма од која е дел.

Програмските модули кои можат да бидат следени на овој начин на курсно студирање се:

Со совладување на некој од овие модули, курсистот се стекнува со соодветен сертификат со наслов на програмскиот модул и стекнати 42ЕКТС.

ПРОГРАМСКИ ПАКЕТИ

  • Комерцијалист
  • Деловен секретар
  • Претприемач
  • Спортски менаџер
  • Естраден менаџер


  • Менаџер за моден дизајн
  • Менаџер за социјални медиуми
  • Менаџер за одржливост на граѓански организации

ЦЕНОВНИ ПАКЕТИ

Дел од студиските програми
ОПЕРАТИВЕН ИЛИ МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТ
1200ЕУР на 12 месечни рати