Модул:
Менаџмент во културата


Запиши се сега!

Опис на модулот

Овој профил овозможува темелно разбирање на неопходните знаења од сферата на менаџмент во културата и ги контекстуализира најчесто користените практики, политики, теории и принципи на работење во сферата на уметностите, културата и креативните индустрии. Програмата ја обработува природата и процесот на управување на креативни организиции од културата како и клучните елементи на улогата на менаџерот во културата и овозможува негово вклучување во социјалните и образовните политики и стратегии за развој на активности кои ќе ги пресретнат естетските потреби на конкретната заедница или публика.

Предмети од профилот:

  • Менаџмент во културата
  • Маркетинг во културата
  • Организација на културни настани