Модул:
Менаџмент на настани


Запиши се сега!

Опис на модулот

Овој профил ги развива вештините за организирање на сите аспекти на затворените и отворените музички концерти и фестивали, спортски натпревари, конференции за печат, односи со јавноста, добротворни акции и големи спонзорирани настани. Профилот интегрира повеќе деловни области како што се: проектен менаџмент, стратегиско планирање, буџетирање, финансии, промоции, маркетинг и спонзорства, безбедност на учесниците, како и управување со ризици.

Предмети од профилот:

  • Интегрирано маркетиншко комуницирање во големи настани
  • Генерирање и менаџирање на фондови
  • Дизајнирање и развој на големи манифестации