Модул:
Mенаџер за социјални медиуми

Запиши се сега!

Опис на модулот

Маркетинг менаџерот за социјални медиуми го планира и спроведува маркетингот на социјалните медиуми на една компанија. Администрирањето на социјалните медиуми вклучува разработка на содржинска стратегија, развивање на свесноста за брендот, генерирање интернет сообраќај кон организацијата, идентификување на потенцијалните клиенти и нивно претворање во клиенти лојални на организацијата и нејзините брендови. Ова се високомотивирани професионалци со страст за дизајнирање и спроведување на содржинската стратегија на компанијата преку создавање на содржини релевантни на потребите и интересите на клиентите, публикување блогови, учество во потфати во заедницата и водство во граѓанските иницијативи релевантни на дејноста на организацијата.

Предмети од профилот:

  • Вовед во социјални мрежи
  • Маркетинг на интернет пребарувачи
  • Содржински маркетинг
  • Односи со медиуми
  • Бренд менаџмент
  • Маркетинг на мобилни уреди
  • Психологија на новите медиуми
Назад кон студиската програма!

Други програмски модули од студиската програмаОперативен менаџмент

Целосна студиска програма!

*.pdf (139кб)