Резултати од конкурсот за стипендии

ЛИСТА НА СТИПЕНДИСТИ НА БАС 2016/17

Кандидат Стипендија Освоена стипендија Износ на годишна школарина[1]
Барбара Башоска 100% 4500EUR 0EUR
Предраг Клечакоски 100% 4500EUR 0EUR
Сара Лазовска 90% 4050EUR 150EUR
Александар Наумовски 80% 3600EUR 300EUR
Елена Блажевска 80% 3600EUR 300EUR
Ана Марија Трајковска 70% 3150EUR 450EUR
Филип Јовановски 70% 3150EUR 450EUR
Силвија Попчановска 60% 2700EUR 600EUR
Теодор Ристевски 60% 2700EUR 600EUR
Милка Трајковска 60% 2700EUR 600EUR
Сандра Јовановска 50% 2250EUR 750EUR
Марин Милушевски 50% 2250EUR 750EUR
Лорета Рушидовска 50% 2250EUR 750EUR
Давор Боцевски 40% 1800EUR 900EUR
Георгина Маркоска 40% 1800EUR 900EUR
Кристина Паскоска 40% 1800EUR 900EUR
Марија Касниоска 30% 1350EUR 1050EUR
Дарко Милевски 30% 1350EUR 1050EUR
Игор Трајковски 30% 1350EUR 1050EUR
Моника Зафировска 30% 1350EUR 1050EUR
Петар Ѓеорѓиевски 20% 900EUR 1200EUR
Габриела Димова 20% 900EUR 1200EUR
Мерзан Камбери 20% 900EUR 1200EUR
Марија Балабановска 20% 900EUR 1200EUR


Напомена: Сите оние кои освоија стипендија, за нејзино активирање треба да потпишат договор за студирање со академијата. Рокот за потпишување на договорот е 5 работни дена од оваа објава, односно до наредната среда 11.05.2016 година до 14.00 часот. Ги покануваме стипендистите во просториите на БАС Скопје и БАС Битола за да ја активираат својата стипендија. За оние кои не освоија стипендија, можат да искористат промотивни 10% попуст на вкупната школарина доколку се запишат на БАС во промотивниот период до 15.06.2016 година.

[1]Во годишната школарина е вкалкулирана стипендијата.