Модул:
Комерцијалист


Запиши се сега!

Опис на модулот

Менаџерот во комерција е одговорен за организирање и водење на продажбата. Тој има важна улога во бизнисот, бидејќи развива интерес кај потенцијалните клиенти за она што организацијата го продава и со нив поставува и одржува долгорочен професионален однос.

Предмети од профилот:

  • Однесување со корисниците
  • Тргување
  • Стоки и производи
  • Продажбен менаџмент
  • Балканистика
  • Информатика во комерцијалното работење
  • Организација и логистика во работењето
Назад кон студиската програма!

Други програмски модули од студиската програмаОперативен менаџмент

Целосна студиска програма!

*.pdf (572кб)