Модул:
Mаркетинг и одржливост на граѓански организации

Запиши се сега!

Опис на модулот

Граѓанските организации имаат мисија која е главно фокусирана на подобрување на социјалните и/или еколошките услови во заедницата. Вакви се невладините организации (НВО), академски истражувачки институти, тинк-тенкови, верски организации, работнички синдикати, и сл. Одржливоста и маркетингот на граѓанските организации е комбинација на ресурси, влијание, и организациски иновации, за кои треба да се изградат капацитети преку транспарентни финансиски и административни процедури, со цел да се поттикне поголема доверба во и надвор од организацијата. Во таа смисла, одржливоста на граѓанските организации треба да вклучува механизми за стратешки менаџмент и сосем поинаков маркетингшки пристап.

Предмети од профилот:

  • Социјален маркетинг
  • Основи на социјалното претприемаштво
  • Филантропија
  • Лобирање на граѓански организации
  • Развој и одржливост на граѓански организации
  • Граѓански организации и граѓански активизам
  • Генерирање на фондови
Назад кон студиската програма!

Други програмски модули од студиската програмаОперативен менаџмент

Целосна студиска програма!

*.pdf (139кб)