Вид на објава: Годишен извештај за пристап до информации од јавен карактер
Датум на објава: 01/16/2023
Текст на објавата:

Годишен извештај за пристап до информации од јавен карактер на БАС


НАТПРЕВАР ЗА
СТИПЕНДИИ

Ден
Час
Мин
Сек

Матурант или на возраст до 22 години, пријави се на натпреварот и можеш да освоиш стипендија до 60% од школарината на студиите по бизнис или маркетинг менаџмент!

Да, ќе се пријавам!
Не, благодарам, не сум за стипендија :)