Модул:
Деловен секретар


Запиши се сега!

Опис на модулот

Деловниот секретар ги организира и води административните активности на канцеларијата или одделот за да осигура негово беспрекорно функционирање. Ова е една од најдоверливите позиции во организацијата и често претставува главна врска помеѓу менаџментот и вработените.

Предмети од профилот:

  • Канцелариски менаџмент
  • Организирање на настани и менаџмент на задачи
  • Деловен протокол
  • Менаџерски информациони системи
  • Организација и логистика на работењето
  • Секретарски практикум
  • Односи со јавност.
Назад кон студиската програма!

Други програмски модули од студиската програмаОперативен менаџмент

Целосна студиска програма!

*.pdf (572кб)