Наслов на специјалистички труд:

Влијанието на оперативниот менаџмент врз одлучувањето во услужна дејност


Име и презиме на кандидатот: Наташа Костовска
Досие број на кандидатот: 2.399

Комисија:

Ментор: Проф. д-р Тони Соклевски
Претседател: Проф. д-р Гордана Тасевска
Член: Виш пред. м-р Иван Ѓорѓиевски
Датум и време на одбрана: 04/13/2022 11:00am
Деловоден број на одлука: 0205-128/5-1
Седница на наставнички совет: 208

it all starts with a domain

$3.99/yr

$3.99/yr

$3.99/yr

$3.99/yr

$3.99/yr

Our Hosting Plans

Share processes an data secure lona need to know basis without the need
Our prices are clear and straight forward

Our Best Services

Share processes an data secure lona need to know basis without the need
Our prices are clear and straight forward

Shared Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Cloud Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Reseller Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Dedicated Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

VPS Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Domain Name

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Our Best Services

Share processes an data secure lona need to know basis without the need
Our prices are clear and straight forward

Shared Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Cloud Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Reseller Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Dedicated Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

VPS Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Domain Name

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Why Creative Hosting?

Share processes an data secure lona need to know basis without the need
Our prices are clear and straight forward

What People Say

Share processes an data secure lona need to know basis without the need
Our prices are clear and straight forward

James Logan WordPress Dev.

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary

Mark Stive Designer

River named Duden flows by their place and supplies it with the necessary A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which

  Get Latest Info

  Share processes an data secure lona need to know basis without the need
  Our prices are clear and straight forward

  [contact-form-7 id="4340"]

  НАТПРЕВАР ЗА
  СТИПЕНДИИ

  Ден
  Час
  Мин
  Сек

  Матурант или на возраст до 22 години, пријави се на натпреварот и можеш да освоиш стипендија до 60% од школарината на студиите по бизнис или маркетинг менаџмент!

  Да, ќе се пријавам!
  Не, благодарам, не сум за стипендија :)