Наслов на специјалистички труд:


Име и презиме на кандидатот:
Досие број на кандидатот:

Комисија:

Ментор:
Претседател:
Член:
Датум и време на одбрана:
Деловоден број на одлука:
Седница на наставнички совет:

НАТПРЕВАР ЗА
СТИПЕНДИИ

Ден
Час
Мин
Сек

Матурант или на возраст до 22 години, пријави се на натпреварот и можеш да освоиш стипендија до 60% од школарината на студиите по бизнис или маркетинг менаџмент!

Да, ќе се пријавам!
Не, благодарам, не сум за стипендија :)