Preaload Image

Компаниски пакет за студирање наменет за сите компании кои инвестираат во своите вработени

“Три студенти по цена на еден“

Компанискиот пакет „3 за 1“ има уникатен модел на финансирање каде сите три страни подеднакво учествуваат во плаќање на школарината: Компанијата, нејзините вработени и ние од БАС.

1/3 од школарината ја плаќа компанијата; 1/3 од школарината ја плаќаат вработените подеднакво; 1/3 од школарината е попуст од БАС
Единствен услов за искористување на пакетот е да се формира група од најмалку 3 вработените.

Може да се комбинираат додипломски и постдипломски студии!