Додипломски и постдипломски студиски програми

Тригодишни додипломски студии

ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ ПО
ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТ

Тригодишни стручни студии (180 ЕКТС) за стекнување професионални компетенции за менаџерски позиции од прво и второ ниво на менаџмент – супервизори/надзорници, раководители. Посебни програмски модули за претприемачи, естрадни и спортски менаџери и деловни секретари.

Диплома: ДИПЛОМИРАН ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏЕР

180 ЕКТС

ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ ПО
МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТ

Тригодишни стручни студии (180 ЕКТС) за стекнување професионални компетенции за менаџерски позиции во маркетинг – менаџер на маркетинг, менаџер на продажба, маркетинг на граѓански организации и социјални медиуми.

Диплома: ДИПЛОМИРАН МАРКЕТИНГ МЕНАЏЕР

180 ЕКТС


Постдипломски студии по Стратегиски менаџмент

MBA СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТ

Едногодишни и двегодишни постдипломски студии за стекнување професионални компетенции за менаџерски позиции од топ-менаџментот. Посебни програмски модули за Стратегиско водство, Консалтинг менаџмент, Проектен менаџмент и Менаџмент во културата.

Диплома: MBA - СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТ

120 ЕКТС