Бизнис Академија Смилевски - БАС

Соработки

Листа на потпишани договори за соработка со други ВОУ од земјата и странство, компании и организации

Универзитет ЕДУКОНС,

Сремска Каменица, Србија

Технички факултет,

Бор, Србија

Висока школа за сметководство и берзанско работење R&B,

Белград, Србија

Висока пословна школа,

Белград, Србија

Висока школа модерног бизниса,

Белград, Србија

Висока туристичка школа струковних студија,

Белград, Србија

Универзитет „Унион-Никола Тесла
1. Факултет за пословне студије и право
2. Факултет за стратешки и оперативни менаџмент

,Белград, Србија

Бизнис школа ПАР,

Ријека, Хрватска

Висока школа за бизнис и менаџмент,

Запрешич, Хрватска

Велеучилиште у Шибенику,

Шибеник, Хрватска

Висока школа за бизнис и менаџмент,

Ново Место, Словенија

Факултет за бизнис и менаџмент,

Ново Место, Словенија

Факултета за управљање и пословање ин информатико,

Ново Место, Словенија

ГЕА Колеџ,

Словенија

Факултет за бизнис и менаџмент,

Ново Место, Словенија

Универзтитет Булент Еџевит,

Турција

Albanian British Chamber,

Албанија

Воена Академија,

Скопје, Македонија

Универзитет МИТ,

Скопје, Македонија

Универзитет Југоисточна Европа,

Тетово, Македонија

СОУ „Орде Чопела“,

Прилеп, Македонија

СОЗУ „Кузман Шапкарев“,

Битола, Македонија