БАС

Новости за Бизнис Академија Смилевски - БАС

Известување за отпочнување со работа

Почитувани,

Бизнис академијата Смилевски ви соопштува дека од понеделник 15.01.2018 година, започнува со работа. Со нови сили за уште поголеми напредувања во менаџерското образование, стартува летниот семестар од генерацијата 2017/2018 година. Среќни празници на сите студенти и среќно во идните студентски авантури!

Со почит,

БАС

[...]

Конкурс за трансфер на кредити и запишување на студенти на прв и втор циклус на студии во студискат

Лого на БАС

Врз основа на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за формата и начинот на водењето (во материјална и електронска форма) и содржина на матичната книга на запишани студенти и главната книга на дипломирани студенти (Службен весник на Р.М. бр.3/12),

Бизнис академијата Смилевски &nd [...]

Конкурс за избор и ре-избор наставници за повеќе наставни области

БАС Лого

Врз основа на член 64 и член 131 од Законот за високото образование, член 36 од Статутот и член 9 од Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставни и соработнички звања на Бизнис академијата Смилевски – БАС,  

Академијата, распишува

Покана за учество на Панел дискусија во организација БАС Институтот за Менаџмент

По повод петгодишнината од отворањето на БАС Институтот за Менаџмент во Битола, БАС и БАС ИМ ве покануваат да учествувате во панел дискусијата на тема „Придонесот на научните истражувања во менување на практиката“. Настанот ќе се одржи овој четврток 09 ноември 2017 година со почеток во 17:00 часот во просториите во БАС Битола.

Однапред сме благодани доколку го најавите Вашето присуство на bas@bas.edu.mk или преку контакт формата на нашата веб страна.

[...]

Избрани теми за одбрана на специјалистички трудови и ментори - Август 2017г.

На 118-тата седница на БАС одржана на 21.08.2017 година, одобрени се следните теми за одбрана на специјалистички трудови и доделени се ментори по истите:

Џемал Ѓурѓевиќ

 • Наслов на трудот на македонски: „Задоволството од работата и организациската клима во средно училиште“
 • Наслов на трудот на англиски: „Satisfaction from the job and the organizational climate in high school“
 • Ментор: Доц д-р Кристина Крсте [...]

Избрани теми за одбрана на специјалистички трудови и ментори - Јули 2017г.

На 117-тата седница на БАС одржана на 07.07.2017 година, одобрени се следните теми за одбрана на специјалистички трудови и доделени се ментори по истите:

Горан Ивановски

 • Наслов на трудот на македонски: „Односот меѓу организациската култура и задоволството од работата кај вработените во компаниите во Република Македонија“
 • Наслов на трудот на англиски: „Relation between organizational culture and job satisfaction among em [...]

Конкурс за избор и ре-избор на наставници

Лого на БАС

Врз основа на член 64 и член 131 од Законот за високото образование, член 36 од Статутот и член 9 од Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставни и соработнички звања на Бизнис академијата Смилевски – БАС,  

Академијата, распишува

[...]

Избрани теми за одбрана на специјалистички трудови и ментори - Јуни 2017г.

На 116-тата седница на БАС одржана на 15.06.2017 година, одобрени се следните теми за одбрана на специјалистички трудови и доделени се ментори по истите:

Даниела Петровска

 • Наслов на трудот на македонски: „ Стратегиско значење на финансиска анализа кај банките“
 • Наслов на трудот на англиски: „Strategic importance of financial analysis in banks“
 • Ментор: Виш пред. м-р Дијана Дамевска

Избрани теми за одбрана на специјалистички трудови и ментори - Мај 2017г.

На 115-тата седница на БАС одржана на 19.05.2017 година, одобрени се следните теми за одбрана на специјалистички трудови и доделени се ментори по истите:

Кандидат: Емилија Мајковска

 • Ментор: Виш пред. м-р Дијана Дамевска
 • Тема: „Бренд менаџментот како концепт за подобро позиционирање на пазарот“

Кандидат: Јованче Поп Андов

 • Ментор: проф. д-р Тони Соклевски
 • Тема: &bd [...]

Резултати од конкурсот за стипендии на БАС 2017 година

Бизнис академијата Смилевски - БАС, со огромно задоволство ја објавува конечната ранг листа на стипендисти за 2017-та година. По извршените тестирања и интервјуа за стипендии, на финалната ранг листа се најдоа 31 кандидат кои освоија една од бројните стипендии во износ помеѓу 30 и 90% од вкупната школарина за трите години на студирање на програмата Оперативен Менаџмент на БАС. Ранг листата можете да ја погледнете на овој линк: http://bas.edu.mk/st [...]

Конкурс за запишување на студенти на прв и втор циклус на студии во студиската 2017/2018г.

Врз основа на член 108 од Законот за Високото образование (Сл. весник на Р.М. бр.35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/11, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15 и 30/16), врз основа на член 71 од Статутот на Академијата, врз основа на член 12 од Правилникот за условите критериумите, постапката и правилата за запишување и студирање на прв циклус на студии (пречистен текст од 28.10.2013 година) и член 10 од Правилникот за условите, крит [...]

Избрани теми за одбрана на специјалистички трудови и ментори- Април 2017г.

На 114-тата седница на БАС одржана на 20.04.2017 година, одобрени се следните теми за одбрана на специјалистички трудови и доделени се ментори по истите:

Кандидат: Фатма Бајрам Аземовска

 • Ментор: Вон. проф. д-р Моника Марковска
 • Тема: „Иновативно образовни проекти за задоволување на потребите за развој на Ромската заедница во Република Македонија

Кандидат: Ангел Костов

Известување за студентите на БАС - Скопје и Битола

Почитувани студенти,

 

Ве известуваме дека согласно член 119 став 4 од Законот за високото образование, по завршената уписна постапка потребно е да Ви ги вратиме документите од Вашето завршено претходно образование. Академијата веќе ги започна активностите со поединечно телефонско известување на секој од Вас.

Секој од Вас има обврска најдоцна до четврток 23.02.2017 година до 12:00 часот да ги подигне своите документи од седиштето на БАС во Скопје (за оние ст [...]

БАС Конференција - Современите менаџерски предизвици и организациските науки

Во Битола, од 04 – 06 Ноември 2016 година, се одржа четвртата Меѓународна научна конференција „Современите менаџерски предизвици и организациските науки“ со посебен тематски фокус „Преку организациска интеграција, до поголема ефективност“.
Покрај БАС Институтот за менаџмент Битола и Бизнис Академијата Смилевски БАС Скопје, соорганизатори на оваа конференција се и [...]

Запишани студенти на втор уписен рок на втор циклус на студии

На вториот уписен рок на втор циклус на студии се запишаа следниве студенти:

Втор циклус на студии

Ред Бр.

Архивски број

Им [...]

Запишани студенти на трет уписен рок на прв циклус на студии

На третиот уписен рок прв циклус на студии на Бизнис академијата Смилевски - БАС се запишаа следниве студенти:

Редовни студенти

Ред.бр

Архив [...]

Резултати од вториот уписен рок на прв циклус на студии на Бизнис академија Смилевски - БАС

На вториот уписен рок на прв циклус на студии на Бизнис академија Смилевски - БАС на студиската програма по Оперативен менаџмент се запишани следниве студенти: 

 

Ред.бр

[...]

НАСТАН - Предуписно кафе во БАС

БАС ве кани на информативен настан

На само 10 дена пред почетокот на студиската година!
Дознај од прва рака се’ што те интересира во врска со додипломските и постдипломските студии по менаџмент на БАС!
Во пријатна и опуштена ат [...]

Резултати од првиот уписен рок на прв циклус на студии на Бизнис академија Смилевски - БАС

На првиот уписен рок на прв циклус на студии на Бизнис академија Смилевски - БАС на студиската програма по Оперативен менаџмент се запишани следниве студенти:

Ред.бр Приемен број Име татково име и презиме на студентот