БАС

Новости за Бизнис Академија Смилевски - БАС

Известување за студентите на БАС - Скопје и Битола

Почитувани студенти,

 

Ве известуваме дека согласно член 119 став 4 од Законот за високото образование, по завршената уписна постапка потребно е да Ви ги вратиме документите од Вашето завршено претходно образование. Академијата веќе ги започна активностите со поединечно телефонско известување на секој од Вас.

Секој од Вас има обврска најдоцна до четврток 23.02.2017 година до 12:00 часот да ги подигне своите документи од седиштето на БАС во Скопје (за оние ст [...]

БАС Конференција - Современите менаџерски предизвици и организациските науки

Во Битола, од 04 – 06 Ноември 2016 година, се одржа четвртата Меѓународна научна конференција „Современите менаџерски предизвици и организациските науки“ со посебен тематски фокус „Преку организациска интеграција, до поголема ефективност“.
Покрај БАС Институтот за менаџмент Битола и Бизнис Академијата Смилевски БАС Скопје, соорганизатори на оваа конференција се и [...]

Запишани студенти на втор уписен рок на втор циклус на студии

На вториот уписен рок на втор циклус на студии се запишаа следниве студенти:

Втор циклус на студии

Ред Бр.

Архивски број

Име татково име и презиме

[...]

Запишани студенти на трет уписен рок на прв циклус на студии

На третиот уписен рок прв циклус на студии на Бизнис академијата Смилевски - БАС се запишаа следниве студенти:

Редовни студенти

Ред.бр

Архив [...]

Резултати од вториот уписен рок на прв циклус на студии на Бизнис академија Смилевски - БАС

На вториот уписен рок на прв циклус на студии на Бизнис академија Смилевски - БАС на студиската програма по Оперативен менаџмент се запишани следниве студенти: 

 

Ред.бр

[...]

НАСТАН - Предуписно кафе во БАС

БАС ве кани на информативен настан

На само 10 дена пред почетокот на студиската година!
Дознај од прва рака се’ што те интересира во врска со додипломските и постдипломските студии по менаџмент на БАС!
Во пријатна и опуштена ат [...]

Резултати од првиот уписен рок на прв циклус на студии на Бизнис академија Смилевски - БАС

На првиот уписен рок на прв циклус на студии на Бизнис академија Смилевски - БАС на студиската програма по Оперативен менаџмент се запишани следниве студенти:

Ред.бр Приемен број Име татково име и презиме на студентот