EN / МК

Четврта меѓународна научна конференција.

Предметен фокус: Преку организациска интеграција до поголема ефективност.
04-06 Ноември 2016 година.

Пријава за учество
Лого на БАС конференција