EN / МК

Петта меѓународна научна конференција.

Предметен фокус: Иновациите и организацискиот развој.
09-10 Ноември 2018 година.

Пријава за учество
Лого на БАС конференција